USA : la situation de la pandémie reste préoccupante

La situation de la pandémie aux USA en fin de journée du vendredi 15 mai 2020 reste préoccupante selon un bilan disponible. On décompte 87 500 décès avec environ 1 600 cas de plus durant les dernières 24 heures selon le comptage en continu de l’université Johns Hopkins.

En ce qui concerne les nouveaux cas, 26 396 personnes ont été testées positives à la Covid-19. Un total de 250 747 personnes sont officiellement guéries du virus.

Sitiyasyon pandemi an nan peyi Etazini toujou bay kè kase

Sitiyasyon pandemi Covid-19 la Ozetazini nan fen jounen vandredi 25 me a toujou bay kè kase selon yon bilan ki disponib. Yo rapòte 87 500 moun jwenn lanmò yo epi anviwon 1 600 ka anplis pandan dènye 24h yo selon kontaj san rete Inivèsite Johns Hopkins fè.

Nan sa ki gen pou wè ak nouvo ka yo, 26 396 moun teste pozitif anba Covid-19 la. Gen yon total 250 747 moun ki jwenn gerizon de viris la.

Related posts