Plis pase 35,000 moun mouri nan peyi Etazini

Peyi Etazini franchi bilan 35 0000 moun mouri akoz kowonaviris la. Sèlman yè jedi pou louvri jodi vandredi a, se 4.491 moun ki pèdi lavi yo. Se pi gwo bilan moun ki mouri nan yon jou. Menm yè jedi a Prezidan Donald Trump revele plan li pou redemare ekonomi a an fonksyon de gravite epidemi an nan chak eta. Trump panse maladi a komanse ralanti nan peyi lap dirije a.

Plus de 35 000 morts aux Etats-Unis

La barre des 35 000 morts recensés du nouveau coronavirus a été franchie aux États-Unis. Ce pays a connu 4491 décès supplémentaires entre jeudi et vendredi, de loin le bilan quotidien le plus élevé. Le président Donald Trump a dévoilé jeudi son plan pour faire redémarrer l’Amérique en trois étapes, en fonction de la gravité de l’épidémie dans chaque Etat, estimant que le pays a probablement passé le pic des nouveaux cas recensés de coronavirus.

Related posts